Za akú zmluvu platíte?

Zmluva, ktorú uzatvoríte v aplikácii Rebbid je moderná nájomná zmluva, uzatvorená podľa slovenských právnych noriem a spĺňajúca medzinárodné štandardy. Môže byť podpísaná elektronicky priamo v mobile, alebo si ju po dohode s prenajímateľom môžete vytlačiť a vzájomne podpísať osobne pri preberaní nehnuteľnosti.

Zmluvné strany

Presne definované zmluvné strany vrátane čísla účtu.

Predmet nájmu

V zmluve je uvedená presná špecifikácia predmetu nájmu vrátane odkazu na inzerát.

Platby

V časti platby sú uvedené všetky sumy, ktoré budete platiť, vrátane depozitu a prvej platby. 

Práva a povinnosti

V zmluve sú podrobne zadefinované práva a povinnosti ako vaše, tak aj majiteľa nehnuteľnosti. Nájdete tam zadefinované kontroly majiteľom, hlásenie porúch a opráv.

Definícia zákonov

Zmluva sa uzatvára v zmysle ustanovení zákona č. 98/2014 Z. z. a zákona č. 40/1964 Zb. vrátane prelinkov na ich aktuálne znenie.

Preberací protokol

Súčasťou zmluvy je aj preberací protokol, ktorý potvrdzuje prevzatie nehnuteľnosti v opísanom stave.

Elektronické podpisy vrátane certifikátu

Elektronický podpis, ak túto možnosť využijete, je certifikovaným elektronickým podpisom v zmysle platnej legislatívy.